Chính sách Bảo mật thông tin Khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 1. Mục đích và phạm vi thu thập
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu tại Thegioithuyen.com bao gồm: email, điện thoại, tên Khách hàng, địa chỉ Khách hàng.
 • Đây là các thông tin mà Thegioithuyen.com cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi giao dịch, đảm bảo quyền lợi và phục vụ cho việc giao hàng cho Khách hàng.
 • Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký và hộp thư điện tử của mình.

 

 1. Phạm vi sử dụng thông tin: Thegioithuyen.com sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Thegioithuyen.com
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Thegioithuyen.com.
 • com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 1. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng.
 • Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Thegioithuyen.com.

 

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tầm Nhìn Cuộc Sống Việt

Địa chỉ: Số 29 đường 4, Khu F361 An Dương, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Hotline: 0916 150 515

Email: thegioithuyen@gmail.com

 

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
 • Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Thegioithuyen.com được Thegioithuyen.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Thegioithuyen.com.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Thegioithuyen.com cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Thegioithuyen.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của Khách hàng bao gồm thông tin mua hàng, thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán liên quan (ngoại trừ cơ quan Thuế hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu).